Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zgodne z prawem? UPC - Ericsson ciąg dalszy.

W dniu 16.10.2020 odbyło się spotkanie komisji OZ z Zarządem E///. Przedstawiciele spółki Ericsson potwierdzili, że trwają rozmowy ze wskazanymi przez UPC podmiotami Netinser i Taurus dotyczące transferu usług wraz z narzędziami, które mają je realizować (m. in. pracownikami).

Stanowisko przekazane przez Ericsson jest takie, żeby sprawnie i szybko przekazać eksploatację i utrzymanie sieci UPC wskazanym podmiotom. Tak więc odpowiadając na powtarzające się pytania załogi zadawane głównie podczas rozmów telefonicznych informuję, że:
 1. Przekazanie ma się odbyć na podstawie art. 231 § 3 k. p - przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę – ta decyzja już zapadła i nie ma od niej odwrotu.
 2. W związku z powyższym, spółka Ericsson nie jest zobligowany do wypłaty jakichkolwiek świadczeń z tytułu wypowiedzenia umów o pracę, bo taka sytuacja nie wystąpi, nie możemy liczyć na wypłaty odpraw - przekazanie pracowników na podstawie art. 231 § 3 k. p. wydaje się być w tych okolicznościach korzystne dla spółki Ericsson - odprawy to jest dla każdej firmy duży koszt. Niestety jest to w zgodzie z obowiązującym prawem, a art. 231 § 3 k. p. nie daje nam szans na skuteczne starania i wywalczenie odpraw.
 3. Usługi wraz z pracownikami maja zostać podzielone pomiędzy firmami Netinser i Taurus mniej więcej po połowie patrząc na to w kontekście geograficznym sieci UPC w Polsce, więc technicy którzy teraz pracują ze sobą i często się wspomagają, mogą znaleźć się u innych pracodawców.
 4. UPC nie przewiduje transferu zwrotnego jakiejkolwiek grupy pracowników - była o tym mowa jeszcze dwa tygodnie temu, ale dziś wygląda na to że sprawa jest nie aktualna.
 5. W związku z przejściem do innego pracodawcy nie otrzymamy żadnych gwarancji dotyczących okresu ochrony, warunków zatrudnienia, zakresu obowiązków, warunków płacy. Wiemy wszyscy jak wyglądało to po przejściu z UPC do Ericsson, gdzie po upływie gwarantowanego roku, więc tak naprawdę można spodziewać się że sytuacja może się powtórzyć. Kiedy o to pytaliśmy podczas rozmów, otrzymaliśmy odpowiedź, że druga strona nie musi zgodnie z obowiązującym prawem dawać takich gwarancji – tak na przykład się stało przy transferze powrotnym pracowników z Ericsson do NETII – mimo takiej prośby ze strony ZZ, NETIA nie dała takich gwarancji wracającym pracownikom.
 6. Podmioty, do których pracownicy mają zostać transferowani, ze względu na małą ilość zatrudnionych osób na podstawie umów o pracę (lub ich brak) na tą chwilę nie posiadają. W spółce Ericsson z ZFŚS finansowane jest ubezpieczenie na życie, opieka medyczna, multisport oraz cała paleta innych świadczeń. To że dziś w tych firmach nie ma ZFŚS nie oznacza, że w dniu przejęcia grup pracowników tych fundusz nie będzie. To wymusza na nich ustawa i Kodeks Pracy – każdy pracodawca zatrudniający 20 i więcej pracowników musi ten fundusz utworzyć.
 7. Prawdopodobnie na dzień dzisiejszy w firmach które mają przejąć pracowników nie ma jeszcze wdrożonych PPK. Tą kwestie zgłosiliśmy już jako sprawę do uregulowania. Od przyszłego roku PPK muszą funkcjonować już we wszystkich firmach zatrudniających pracowników w oparciu o umowę o pracę, więc na pewno nowe podmioty będą musiały się z tym szybko uporać.
 8. Nie wiadomo jeszcze jakie są zamiary spółki Ericsson i czy zamierza ona wypłacić premie za 2020 r.- o tym będziemy jeszcze rozmawiali. Stoimy na stanowisku że tu mamy do czynienia z prawami nabytymi – nagroda jest za 2020 rok, który pracownicy przepracowali, a raczej należy powiedzieć, przepracują w całości.
 9. Zaległe urlopy mogą być wykorzystywane zgodnie z planem o ile ich ewentualna kumulacja nie zagrozi realizacji kontraktu Ericsson – UPC. Nie wykorzystane urlopy w przypadku zastosowania art. 231 § 3 k. p. nie przepadają, pracownicy przechodzą z nimi 1:1 do nowego pracodawcy.
 10. Pracownikom, którzy zdecydują się na zakończenie zatrudnienia w Ericsson przed 31.03. 2021 r. i będą chcieli odejść w skróconym trybie na zasadzie porozumienia stron będzie stworzona taka możliwość o ile ich odejście nie zagrozi realizacji kontraktu Ericsson – UPC.
 11. Z informacji uzyskanych wcześniej od Przedstawicieli reprezentujących Zarząd UPC dowiedzieliśmy się że dla pracowników przechodzących do nowych podmiotów przygotowuje się dwie możliwości dalszej pracy:
 • Umowa o pracę w firmie NETINSER, lub TAURUS w zależności od lokalizacji (art. 23’ § 3 k. p.)
 • Umowa B2B – samozatrudnienie (działalność gospodarcza) i umowa z jedną z wymienionych wyżej firm polegająca na przejęciu pod wyłączną opiekę wyznaczonego obszaru (nie wiemy na jakich warunkach)
Przedstawiciele Ericsson zapewniają, że uzgadniając zapisy przejścia na nowego pracodawcę zabiegają o dobro pracownika, w takim sensie, żeby warunki pracy u nowych pracodawców zostały zachowane na dotychczasowym poziomie.

Informuję, że pomimo obowiązującej strony Ericson i MOZ umowie o wzajemnych relacjach, wszelkie ustalenia z podmiotami wskazanymi przez UPC odbywają się bez udziału MOZ. Na tą chwilę to te nowe podmioty musiałyby wykazać zainteresowanie taka formą rozmów. Nie mamy podstawy prawnej, by taka formułę spotkań wyegzekwować.

Śledźcie proszę na bieżąco stronę http://www.mozsolidarnosc.org Nadal będziemy dzielić się z Wami wiedzą, którą uda się pozyskać.

Pamiętajcie, że OZ sama z siebie nic nie może. Siłą związku są pracownicy, których związek reprezentuje i tylko od naszej determinacji zależy nasz los, nasza przyszłość.


 

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www