Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wybory SiP w NIS

Koleżanki i Koledzy,
 

W dniu 09 lutego br. odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli NIS sp. z o.o. sp.k. (dalej NIS) z przedstawicielami naszej OM NSZZ „Solidarność” UPC – Ericsson (dalej OM NSZZ Solidarność).

Stronę związkową reprezentowali:
- Mirosław Rajmann
- Piotr Kosmalski
- Przemysław Rutkowski
- Paweł Witkowski

Spółkę NIS również reprezentowały cztery osoby z jej właścicielem na czele. Spotkanie z wiadomych względów odbywało się w formie telekonferencji przy użyciu komunikatora WebEx.

Głównym celem spotkania było omówienie organizacji w spółce NIS wyborów społecznych inspektorów pracy. Ze względów bezpieczeństwa, ale też mając na uwadze koszty przeprowadzenia tych wyborów, postanowiliśmy przeprowadzić je przy użyciu narzędzi, które udostępnia nam Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, a precyzując, chodzi o wybory drogą elektroniczną z użyciem tzw. „urny elektronicznej”.

Do tego celu, OM NSZZ Solidarność potrzebuje informacji, które są niezbędne do przeprowadzenia tych wyborów zgodnie z prawem. Chodzi głównie o listę uprawnionych do głosowania, a uprawnionymi są wszyscy etatowi pracownicy zakładu pracy w którym przeprowadzane są wybory. Poprosiliśmy w związku z tym o imienną listę pracowników i ich służbowe adresy e-mail. Tu po stronie NIS sp. z o.o. sp.k. pojawiły się obawy natury prawnej, że przekazanie organizatorowi wyborów służbowych adresów e-mail, może stanowić, czy stanowi naruszenie przepisów unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony danych osobowych. W ocenie naszych prawników, imię + nazwisko + domena ze służbowego adresu e-mail nie narusza tych przepisów, ale żeby nie wydłużać procedury i nie odwlekać w czasie wyborów, zgodnie ustaliliśmy, że NIS przekaże nam imienną listę pracowników i adresy e-mail tych pracowników, którzy potwierdzą pracodawcy zgodę na ich przekazanie. Jest to dla nas trochę nie zrozumiałe, bo mając imię i nazwisko, wysłanie maila do każdego z Was jest absurdalnie proste – imię.nazwisko@nis.pl , ale nie będziemy tu już doszukiwali się złych intencji, a zrzucamy to na karb ostrożności.

NIS zgodził się na przesłanie do Was komunikatu informującego o zasadach, formie i kalendarzu wyborów SIP w Waszej organizacji. Poniżej znajdziecie jego treść:
"W związku z zaplanowanymi przez OM NSZZ Solidarność wyborami na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy w spółce NIS Sp. Z O.O. S.K. informujemy, że listy kandydatów do objęcie funkcji Oddziałowych SIP są otwarte do dnia 14.02.2022.
Zachęcamy do wystawiania swoich kandydatur wszystkich, którym zależy na bezpieczeństwie i godnych warunkach pracy.

Poszukujemy kandydatów na społecznych inspektorów pracy w trzech obszarach:
 • Region Północ - Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Szczecin, Gniezno
 • Region Wschód - Lublin i wszystkie inne miasta położone na wschód i południe od Warszawy
 • Region Centralny - Warszawa i inne lokalizacje położone na zachód i północ od Warszawy
Zgłoszenia należy przesyłać na adres - kandydat@mozsolidarnosc.org.

Kandydat musi spełniać niżej wymienione kryteria:
 • Kandydat musi być członkiem organizacji związkowej OM NSZZ Solidarność
 • Co najmniej dwuletni staż pracy w branży
 • Co najmniej jeden rok pracy w Spółce NIS (z uwzględnieniem stażu u poprzedniego pracodawcy – ERICSSON)
Mając na uwadze wymogi Ustawy związane z piastowaniem funkcji zakładowego społecznego inspektora pracy, te wymagania są odpowiednio wyższe i przedstawiają się następująco:
 • Kandydat musi mieć co najmniej pięcioletni staż pracy w branży
 • Kandydat musi być członkiem organizacji związkowej OM NSZZ Solidarność UPC - ERICSSON
 • Wymagany jest też co najmniej dwuletni staż pracy w Spółce NIS (z uwzględnieniem stażu u poprzedniego pracodawcy – ERICSSON)
Po zamknięciu listy kandydatów, co nastąpi w dniu 14.02.2022, obowiązywał będzie przedstawiony niżej kalendarz wyborów:
 • 11.02.2022 - ogłoszenie wyborów SIP
 • 14.02.2022 - zamknięcie terminu zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji SIP
 • 25-28-02.2022 - wybory oddziałowych społecznych inspektorów pracy przy użyciu urny elektronicznej (głosowanie on-line). Na adresy e-mail - służbowe, bądź prywatne, prześlemy wiadomości z unikatowym linkiem odsyłającym do urny elektronicznej, gdzie każdy pracownik wskaże jednego, wybranego przez siebie kandydata
Osoby które nie odpowiedziały na pytanie pracodawcy skierowane do pracowników w dniu 09.02.2022, dotyczące wyrażenia zgody na udostępnienie służbowego adresu e-mail, mogą potwierdzić chęć wzięcia udziału w wyborach SIP poprzez wysłanie nam wiadomości na adres - kandydat@mozsolidarnosc.org wpisując w tytule wiadomości - "Głosuję".

Mimo początkowych różnic, udało nam się ustalić zasady i terminy realizacji wyborów SIP. Społeczny Inspektor Pracy dobrze pełniący swoja funkcję jest wsparciem dla wszystkich, którzy z jego aktywnością się spotykają.

Pracodawca zyskuje wsparcie w nadzorze nad przestrzeganiem przez pracowników zasad BHP, wczesne wykrywanie zagrożeń, skuteczniejsze zapobieganie niepożądanym zdarzeniom.

Pracownicy maja swojego przedstawiciela, który w bezpieczny sposób będzie mógł sygnalizować pracodawcy ewentualne problemy i rekomendować sposoby ich rozwiązania.

Organizacja związkowa zyskuje osoby, obiektywnie patrzące na to co dzieje się w środowisku pracy, które są dla niej wsparciem na wypadek weryfikacji zgłoszeń kierowanych przez członków naszej organizacji bezpośrednio do Komisji OM NSZZ Solidarność.

Podczas spotkania poruszyliśmy kilka innych, zaległych spraw o których do tej pory nie mogliśmy rozmawiać, jak wiecie nie z nasz winy. Ustaliliśmy kilka kolejnych kroków w naszej dalszej współpracy i z zadowoleniem możemy potwierdzić że pierwsze już zostały wykonane. Tuż po spotkaniu otrzymaliśmy z NIS dokument wewnątrzzakładowe na które czekaliśmy kilka miesięcy.

Umówiliśmy się na cykliczne spotkania, podczas których będziemy omawiali bieżące sprawy i tematy ważne dla obu stron. W tematach nie cierpiących zwłoki też mamy ustaloną ścieżkę komunikacji.

Mimo emocji, które pojawiły się w trakcie spotkania, oceniamy je pozytywnie. Mamy deklarację ze strony NIS, że dialog z organizacją związkową będzie kontynuowany, a kiedy ludzie rozmawiają ze sobą, rosną szanse na to że się dogadają…


 
Zarząd OM NSZZ „Solidarność” UPC – Ericsson
 

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www