Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Uruchomienie dialogu w sprawie podwyżek dla pracowników w 2022 roku

Koleżanki i Koledzy,
 

Z uwagi na obserwowane od kilku miesięcy zmiany niekorzystnie wpływające na nasze portfele i poziom życia naszych rodzin, Komisja OM NSZZ Solidarność obejmująca działalnością spółki UPC, Ericsson, NIS i Grupę Taurus, podjęła decyzję o uruchomieniu dialogu z pracodawcami na temat podwyżek płac w 2022 roku.

Aktualna sytuacja gospodarcze oraz zmiana sytuacji makroekonomicznej w kraju, w tym przede wszystkim:
  • drastyczny wzrost inflacji, którą codziennie każdy z nas widzi przy zakupach najpotrzebniejszych, podstawowych produktów,
  • wzrost stóp procentowych ogłaszanych przez NBP, które już nastąpiły i będą następować, a które mocno uderzyły w każdego z nas, kto ma zaciągnięty jakikolwiek kredyt, a takich jest przecież wielu,
  • niepewna sytuację pracowników po wdrożeniu Polskiego Ładu, która budzi niepokój bo w większości nie wiemy jeszcze jak on ostatecznie wpłynie na nasze wynagrodzenia
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" UPC - Ericsson – NIS – Grupa Taurus, w celu podjęcia dialogu z Pracodawcami wystąpiła z wnioskami o podjęcie rozmów mających na celu ustalenie wysokości podwyżek, które mają na celu uchronienie pracowników i ich rodziny przed drastycznym pogorszeniem warunków bytowych.

W wysłanych pismach wnioskujemy o:
  • podwyższenie wynagrodzenia bazowego wszystkim pracownikom średnio o 8 % brutto – dotyczy wszystkich spółek objętych działalnością OM NSZZ Solidarność
  • zlikwidowanie różnic w wynagradzaniu pracowników z tym samym doświadczeniem i stażem pracy, którym pracodawca w ramach danego obszaru odpowiedzialności powierzył realizację tych samych zadań, o ile takie występują – dotyczy dwóch spółek objętych działalnością OM NSZZ Solidarność
Otrzymujemy wiele sygnałów i my także obserwujemy postępujące obniżanie kosztów administracyjnych ponoszonych przez pracodawców, wynikających między innymi z ograniczania powierzchni biurowych oraz świadczenia przez pracowników pracy zdalnej lub w systemie hybrydowym przez dużą część pracowników, a także tendencję zmniejszania zatrudnienia w części spółek, co w konsekwencji dla zatrudnionych u pracodawcy osób oznacza większe obciążenia dla pracownika, w tym:
  • wzrost kosztów pracowników wynikający z konieczności przygotowania stanowiska pracy w domu, zwiększonego zużycia energii, wody, ogrzania domu, utrzymania łącza internetowego itd.
  • zwiększanie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i ilości zadań
  • rozszerzenie zakresu terytorialnego realizowanych działań o kolejne miasta przy nie zwiększającym się uposażeniu i liczbie etatów.
Zgłaszany nam, obserwowany przez członków naszej OM brak transparentnych dla pracowników zasad wynagradzania (wysokość wynagrodzenia jest tajemnicą) oraz przyznawania podwyżek wynagradzania, powoduje, że w ocenie dużej grupy pracowników jest nie sprawiedliwy i nie motywuje ich do pracy. To jest częstym powodem frustracji i zamiaru rezygnacji z pracy wartościowych pracowników, którzy są coraz bardziej aktywni w śledzeniu rynku pracy. Chcemy to zmienić i spowodować, by proces przyznawania podwyżek i innych regulacji związanych z wynagradzaniem stał się transparentny i był realizowany przy udziale przedstawicieli pracowników.

Mając powyższe na względzie, oczekujemy podjęcia z nami konstruktywnego dialogu i potraktowania ze zrozumieniem naszych postulatów.OM NSZZ Solidarność stoi w gotowości do niezwłocznego podjęcia dialogu na rzecz zaplanowania i wdrożenia podwyżek dla pracowników, z pełnym zrozumieniem argumentów pracodawców, bo nam też bardzo zależy na tym, by kondycja firm w których pracujemy nie pogorszyła się i była w tych trudnych czasach jak najlepsza.

O przebiegu rozmów będziemy informowali w kolejnych komunikatach.

 
Komisja OM NSZZ Solidarność

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www