Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Przystąpienie do związków zawodowych

W ostatnich dniach spłynęło do nas dużo deklaracji członkowskich, z czego bardzo się cieszymy. Nie musicie pytać i upewniać się, czy deklaracja dotarła i czy została przyjęta. Każdy kto złożył deklarację otrzyma potwierdzenie na podany w zgłoszeniu adres e-mail, z dodatkowymi informacjami, w tym o wysokości i sposobie opłacania składek o co najczęściej pytacie. Potrzebujemy na to trochę czasu, bo wszyscy mamy do wykonania swoja pracę, a sprawy związkowe załatwiamy po godzinach pracy i mimo że mamy do tego prawo, żaden z nas nie przeszedł na etat związkowy, a wszystko co robimy, robimy pro bono.

W ostatnich dniach członkowie Komisji Zakładowej i nasi Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy przeprowadzili dziesiątki rozmów, z których wynika, że jest grupa osób które rozważają przystąpienie do naszej organizacji, ale chcą wiedzieć – co z tego będą mieli?

Korzyści z przynależności do Związków Zawodowych jest wiele, ale wymienimy tylko kilka:

1.Na początek te wynikające ze statutu:
  • korzystania z pomocy Związku w obronie praw pracowniczych i obywatelskich,
  • otrzymywania pomocy, w tym finansowej, w okresie pozostawania bez pracy ze względu na prowadzoną działalność związkową,
  • wybierania i bycia wybieranym do władz Związku, z uwzględnieniem zasady równości, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego,
  • pomocy Związku w sytuacjach losowych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów,
  • występowania z wnioskami i postulatami do władz Związku,
  • informacji o decyzjach i innych działaniach władz Związku oraz wglądu do dokumentów dotyczących jego osoby,
  • obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach wewnątrzzwiązkowych oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby,
  • uczestniczenia w posiedzeniach władzy stanowiącej i wykonawczej na zasadach określonych w regulaminach obrad tych władz.
​​​​2. Każdy członek nasz OM NSZZ ma prawo do bezpłatnej pomocy prawnej, którą zapewniamy dzięki umowie zawartej z Centrum Ochrony Prawnej - CDO24

3. W przypadkach rozwiązania stosunku pracy, reprezentujemy naszych członków i konsultujemy z pracodawcą zasadność wyboru osoby do zwolnienia (dot. likwidacji stanowiska pracy), w przypadku zwolnienia za wypowiedzeniem rozpoznajemy powody, ich zasadność i to, czy są wystarczające do rozwiązania umowy o pracę. W przypadku pracowników niezrzeszonych konsultacja kończy się na odesłaniu do pracodawcy informacji o tym że nie reprezentujemy i nie chronimy tego pracownika (rozwiązanie umowy o pracę jest wówczas nieuniknione i następuje bardzo szybko)

4. Pomagamy pracownikom w rozwiązywaniu ich problemów w miejscu pracy i to my bierzemy na siebie trudne rozmowy z przedstawicielami pracodawcy, nie ujawniając przy tym naszych członków, którzy obawiają się retorsji ze strony przełożonego – są to przypadki nierównego traktowania pracowników, mobbingu, zastraszania, łamania norm czasu pracy itp.

Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, czy warto złożyć deklarację, zapraszamy do kontaktu z nami, bez trudu znajdziecie nas na liście adresatów firmowej poczty.

 
Pozdrawiamy, 
Zarząd OM Solidarnosć
​​​​​​​UPC - Ericsson

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www