Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Planowane zmiany struktur i działów w UPC [aktualizacja]

log_upc 

Koleżanki i Koledzy,

W odpowiedzi na skierowane do Zarządu UPC w dniu 7 lutego pismo związku (LINK DO PISMA) z planowanymi zmianami w działach Telesprzedaży i Utrzymania Klienta oraz D2D i Retail, w dniu dzisiejszym tj. 12 lutego 2018 r. odbyło się spotkania, w którym uczestniczyli:
- reprezentujący pracodawcę: Lucjan Mataoanu, Marta Jakowluk i Bogumiła Witan, 
- MOZ Solidarność reprezentowali członkowie Zarządu z ramienia UPC: Piotr Kosmalski i Przemysław Rutkowski oraz Mirosław Rajmann pełniący funkcję zakładowego SIP.

Podczas spotkania uzyskaliśmy informację powodu wprowadzania zmian w wyżej wymienionych działach.
W ostatnich dniach odbyły się spotkania z częścią pracowników, którzy będą tą zmianą objęci. Miało to miejsce m.in. w Warszawie i Gdańsku. W trakcie tych spotkań Lucian Mataoanu wyjaśniał uczestnikom powody, które leżą u podstaw tej zmiany.

Podczas spotkania staraliśmy się przekazać reprezentantom pracodawcy zgłaszane przez Was obawy z jednoczesną prośbą o poprawę komunikacji kierowanej do zespołów objętych zmianami.
Mamy zapewnienie, że na przełomie tygodnia będzie przekazana informacja dotycząca pierwszego etapu zmiany – tzn. wyboru nowych kierowników regionów.
Po zakończeniu tego etapu nastąpią dalsze prace nad kształtem struktur w regionach.
W tych pracach mają już uczestniczyć nowi menadżerowie regionów.
Potwierdzony został także termin wprowadzenia zmian w strukturze regionów i działów - jest to podawany pierwotnie termin: 1 marca 2018.

Do przekazania większej ilości szczegółów nie jesteśmy upoważnieni, jednakże otrzymaliśmy zapewnienie, że zostaną dołożone wszelkie starania, aby kluczowe informacje dotarły do wszystkich objętych zmianą, będzie to jednak rozłożone w czasie ze względu na brak na chwilę obecną ostatecznych decyzji dotyczącej struktury zatrudnienia w regionach i działach objętych zmianami.

W najbliższym czasie możemy się spodziewać informacji na powyższy temat również w Komunikacji Wewnętrznej.

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www