Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Oświadczenie Zarządu MOZ.

Oświadczenie Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ERICSSON – SODEXO - UPC

W związku z decyzją Internetia Sp. z o.o. o nie przyznaniu dodatkowych gwarancji pracownikom firmy Ericsson, którzy z dniem 1 stycznia 2017 roku staną się pracownikami tej firmy Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ericsson-Sodexo-UPC oświadcza:

Pomimo braku podstaw prawnych nasza organizacja związkowa doprowadziła do tego, że przedstawiciele Grupy Netia zgodzili się na udział naszego związku w procesie negocjacyjnym. Poparcia w tej kwestii udzielił nam nasz Pracodawca co z pewnością miało pozytywny wpływ na decyzję Netii w tym temacie.

Rozmowy które prowadziła nasza organizacja związkowa w okresie od czerwca do listopada 2016 z przedstawicielami Grupy Netia miały na celu zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy u nowego pracodawcy dla pracowników którzy mieli być zatrudnieni w Internetii po 1 stycznia 2017. W trakcie prowadzonych negocjacji strona społeczna wskazywała rozwiązania jakie naszym zdaniem powinny być zastosowane w Grupie Netia tak aby nie został zakłócony proces operacyjny w tym trudnym okresie.

W trakcie rozmów przedstawiciele Grupy Netia zgodzili się na pewne rozwiązania takie jak telepraca czy złożenie ofert zatrudnienia na umowę o pracę dla zatrudnionych w firmach Telgis czy Randstad co było wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym zarówno przez związek zawodowy jak i samych pracowników.

Strona związkowa złożyła 2 propozycje dotyczące gwarancji zatrudnienia. Przedstawiciele Grupy Netia za każdym razem wyrażali chęć dyskutowania o tego typu rozwiązaniach jednak ostatecznie nigdy nie wyrazili zgody na jakąkolwiek formę gwarancji pracowniczych czy to w formie gwarantowanego okresu zatrudnienia czy w ramach odszkodowań w sytuacji gdyby doszło do zwolnień pracowników. Stanowisko Netii nie zmieniło się pomimo gotowości strony związkowej do daleko idącego kompromisu.

Nie zgadzamy się z argumentacją przedstawicieli Grupy Netia będącą podstawą do odmowy udzielenia gwarancji pracowniczych. Uważamy, że wprowadzenie takich rozwiązań miałoby pozytywny wpływ na sam proces zmian jakie zachodzą w grupie Netia. Co więcej znacznie większa grupa pracowników niż jest to obecnie miała by zagwarantowaną stabilność zatrudnienia.

Z perspektywy czasu strona społeczna ocenia te negocjacje negatywnie, pomimo wprowadzenia pewnych rozwiązań zbieżnych z oczekiwaniami zainteresowanych tym procesem pracowników. Samo zaś prowadzenie przez przedstawicieli Netii rozmów na temat gwarancji pracowniczych oceniamy bardziej jako grę na czas niż rzeczywistą wolę osiągniecia kompromisu w tym zakresie. Strona związkowa stoi też na stanowisku, że przedstawiciele firmy Ericsson odpowiedzialni za negocjacje z Netią warunków transferu zwrotnego pracowników mając po swojej stronie liczne atuty w sposób niedostateczny zabezpieczyli interesy pracowników w tym zakresie.

Zarząd Organizacji Związkowej będzie na bieżąco monitorował zarówno proces transferu zwrotnego pracowników do firmy Internetia Sp. z o.o. jak i sposób w jaki będą oni traktowani u nowego pracodawcy. W przypadku stwierdzenia naruszeń praw pracowniczych strona związkowa zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań mających na celu ochronę tych praw.

Poniżej można zapoznać się z korespondencją jaką w tym zakresie prowadziliśmy.

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
ERICSSON – SODEXO - UPC
 

30_05_2016_pismo_zz
14_06_2016_pismo_zz
17_06_2016_odpowiedź_pracodawcy
14_09_2016_gwarancje_pracownicze_odpowiedź
24_10_2016_pismo_do_netii
04_11_2016_internetia_odpowiedź_dla_ZZ_Ericsson
25_11_2016_dodatkowe_świadczenia_odpowiedź
 


 

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www