Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Komunikat do pracowników Internetia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków oraz sygnałom niezadowolenia z warunków pracy i płacy w Internetia Sp. z o.o. NSZZ Solidarność Ericsson–Sodexo–UPC-Internetia informuje o rozpoczęciu rozmów z pracodawcą na nurtujące pracowników tematy.

Dnia 13 czerwca 2018r w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Internetia Sp. z o.o. oraz HR ze Związkiem Zawodowym Solidarność Ericsson-Sodexo-UPC-Internetia.
Dokonano wstępnych rozmów na temat zasad współpracy, sposobu przeprowadzania i potwierdzania uzgodnień, składu osobowego stron.

Dnia 11 lipca 2018r na spotkaniu w formie telekonferencji, strona związkowa przedstawiła szczegóły tematów jakie należy poruszyć podczas kolejnych rozmów.

Dnia 27 września 2018r we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Internetia Sp. z o.o. którego celem było przedstawienie postulatów załogi, dotyczących między innymi wysokości wynagrodzeń, rewaloryzacji stawek za dyżur, dodatku za pracę w godzinach nocnych, weryfikacji czy nie występują zjawiska dyskryminacji.

Główne tematy poruszanie podczas spotkania:
  • konieczność zawarcia porozumienia ramowego dotyczącego wzajemnych relacji między pracodawcą a Związkiem Zawodowym,
  • konieczność analizy zmian wynagrodzeń dla osób które od lat nie miały zmiany wynagrodzenia zasadniczego,
  • podwyżki płac indeksacyjne dla wszystkich pracowników spółki Internetia, uwzględniające inflację,
  • urealnienie płac do wynagrodzeń rynkowych, - zwiększenie kwoty dodatku za pracę w godzinach nocnych oraz wynagrodzenia za pełnienie dyżuru,
  • poszerzanie zakresu obowiązków bez odpowiedniego wynagradzania, bez odzwierciedlenia w opisie stanowiska,
  • dysproporcje płacowe pomiędzy nowozatrudnionymi, a pracownikami z długim stażem.
  • umożliwienie pracownikom uczestniczenia w ocenie przełożonych np. 360 stopni, - weryfikację równego traktowania przy stosowaniu HOME OFFICE,
  • weryfikację standardów opieki medycznej,
  • rozpatrzenie możliwości podjęcia przez pracodawcę działań na rzecz osób znajdujących się w okresie przedemerytalnym, mających na celu docenienie wkładu takich osób w rozwój pracodawcy.
Strona związkowa wraziła niezadowolenie ze zmian zapisów dotyczących użytkowania samochodów służbowych.
Zdaniem Organizacji Związkowej powoduje to demotywację po stronie pracowników związaną z dodatkowymi obciążeniami finansowymi.

Pracodawca zadeklarował ustosunkowanie się do naszych postulatów oraz weryfikację budżetową. Przed nami dalsze rozmowy.
 
Komisja MOZ Internetia

Elektroniczna legitymacja

Benefity

Karta rabatowa ORLEN

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www