Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Komunikat do pracowników Internetia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków oraz sygnałom niezadowolenia z warunków pracy i płacy w Internetia Sp. z o.o. NSZZ Solidarność Ericsson–Sodexo–UPC-Internetia informuje o rozpoczęciu rozmów z pracodawcą na nurtujące pracowników tematy.

Dnia 13 czerwca 2018r w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Internetia Sp. z o.o. oraz HR ze Związkiem Zawodowym Solidarność Ericsson-Sodexo-UPC-Internetia.
Dokonano wstępnych rozmów na temat zasad współpracy, sposobu przeprowadzania i potwierdzania uzgodnień, składu osobowego stron.

Dnia 11 lipca 2018r na spotkaniu w formie telekonferencji, strona związkowa przedstawiła szczegóły tematów jakie należy poruszyć podczas kolejnych rozmów.

Dnia 27 września 2018r we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Internetia Sp. z o.o. którego celem było przedstawienie postulatów załogi, dotyczących między innymi wysokości wynagrodzeń, rewaloryzacji stawek za dyżur, dodatku za pracę w godzinach nocnych, weryfikacji czy nie występują zjawiska dyskryminacji.

Główne tematy poruszanie podczas spotkania:
  • konieczność zawarcia porozumienia ramowego dotyczącego wzajemnych relacji między pracodawcą a Związkiem Zawodowym,
  • konieczność analizy zmian wynagrodzeń dla osób które od lat nie miały zmiany wynagrodzenia zasadniczego,
  • podwyżki płac indeksacyjne dla wszystkich pracowników spółki Internetia, uwzględniające inflację,
  • urealnienie płac do wynagrodzeń rynkowych, - zwiększenie kwoty dodatku za pracę w godzinach nocnych oraz wynagrodzenia za pełnienie dyżuru,
  • poszerzanie zakresu obowiązków bez odpowiedniego wynagradzania, bez odzwierciedlenia w opisie stanowiska,
  • dysproporcje płacowe pomiędzy nowozatrudnionymi, a pracownikami z długim stażem.
  • umożliwienie pracownikom uczestniczenia w ocenie przełożonych np. 360 stopni, - weryfikację równego traktowania przy stosowaniu HOME OFFICE,
  • weryfikację standardów opieki medycznej,
  • rozpatrzenie możliwości podjęcia przez pracodawcę działań na rzecz osób znajdujących się w okresie przedemerytalnym, mających na celu docenienie wkładu takich osób w rozwój pracodawcy.
Strona związkowa wraziła niezadowolenie ze zmian zapisów dotyczących użytkowania samochodów służbowych.
Zdaniem Organizacji Związkowej powoduje to demotywację po stronie pracowników związaną z dodatkowymi obciążeniami finansowymi.

Pracodawca zadeklarował ustosunkowanie się do naszych postulatów oraz weryfikację budżetową. Przed nami dalsze rozmowy.
 
Komisja MOZ Internetia

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www