Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Informacje ws. przejścia pracowników Ericsson - ciąg dalszy

Koledzy,

Przepraszamy za tak długie oczekiwanie na kolejne informacje w interesującym Was obszarze. Wynika to z tego, że dopiero w tym tygodniu zostało zawarte i podpisane porozumienie między Spółką ERICSSON, a spółkami TAURUS i NETINSER.

W poprzednim komunikacie informowaliśmy że - „Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi prawnikami i czekamy na ich opinię w pewnych obszarach dotyczących przeniesienia pracowników na podstawie Art. 23'. Zgodnie z Waszymi oczekiwaniami, zapytaliśmy o skutki jakie niesie dla Was Art. 23' § 4.
W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.”


Niestety Art. 23' jest tak skonstruowany, że jego zastosowanie w tym konkretnym przypadku i użycie go kolejny raz wobec tej samej grupy pracowników nie stoi w sprzeczności z prawem. Związki Zawodowe nie mają instrumentów do tego żeby wpływać na ten proces, czy jak to się niektórym wydaje, powstrzymać lub zablokować.

To co możemy i staramy się robić w najlepiej pojmowanym interesie pracowników jest podjęcie negocjacji z wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w planowanej od 1 kwietnia zmianie w celu wynegocjowania jak najlepszych warunków zatrudnienia u nowych pracodawców, gwarantujących utrzymanie posiadanych do tej pory uprawnień i świadczeń, oraz nie pogorszenie warunków pracy i płacy.

W środę 25 listopada z naszej inicjatywy odbyło się spotkanie w którym po raz pierwszy obok przedstawicieli UPC i ERICSSONA uczestniczyli przedstawiciele (właściciele) spółek TAURUS i NETINSER, które od 1 kwietnia przejmują kontrakt na serwis i utrzymanie sieci UPC. Celem tego spotkania było uzyskanie odpowiedzi na Wasze pytania które skierowaliśmy do obecnego i przyszłych pracodawców. Poniżej te pytania i odpowiedzi, które usłyszeliśmy:
 • Czy spółka Netinser sp. z o.o. sp. k jest przygotowana do prowadzenia działalności gospodarczej i przejęcie sporej ilości pracowników Ericsson sp. z o.o., w szczególności przy uwzględnieniu danych z ostatnio udostępnionego w krajowym rejestrze sądowym bilansu komplementariusza spółki oraz przy uwzględnieniu wartości jego kapitału zakładowego w wysokości 5.000,00 zł?
Odpowiedź: Tak, NETINSER jest przygotowany na przyjęcie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę.
 • Czy sytuacja związana z pandemią COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie Netinser sp. z o.o. sp. k. oraz Grupy Taurus sp. z o.o. sp. k. pod względem płynności finansowej i możliwości zatrudnienia przejętych pracowników przy uwzględnieniu powyższych oczekiwań pracowników
Odpowiedź: Właściciele firm zgodnie oświadczyli że sytuacja wywołana przez pandemie COVID-19 nie miała i nie ma wpływu na kondycję firmy Taurus i Netinser
 • Czy są lub były prowadzone negocjacje z innymi podmiotami mającymi możliwości i odpowiednie zaplecze dla przejęcia pracowników zgodnie z ich wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, a które to podmioty będą w stanie odebrać eksploatację i utrzymanie sieci UPC, bądź też czy planowane są takie negocjacje
Odpowiedź: W sprawie kontraktu na serwis i utrzymanie sieci nie było rozmów z żadnymi innymi podmiotami oprócz Ericssona, Taurusa i Netinsera
 • Czy Netinser z o.o. sp. k. oraz Grupa Taurus sp. z o.o. sp. k. są w stanie zapewnić oczekiwania pracowników objętych zmianą a wskazanych w wiadomości e-mail z dnia 13 października 2020 r., tj. :
 1. Dodatek za home office – uregulowanie w bieżących rozliczeniach i kontynuacja u nowego pracodawcy, a także wypłata zaległego dodatku. Odpowiedź: Aktualnie żadna z firm nie przewiduje dodatków z tytułu realizacji pracy w systemie Home Office – do tej kwestii wrócimy na początku roku, po tym jak ustawodawca ogłosi regulacje w tej sprawie
 2. Wypłata ekwiwalentu lub możliwość wykorzystania zaległych urlopów. Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma możliwości wypłacenia ekwiwalentu za zaległe urlopy – urlopy należy wykorzystać i będą one udzielane w miarę możliwości, tak by zapewnić realizacje kontraktu. Pracownicy którzy do końca marca nie wykorzystają zaległych urlopów, przejdą do nowych pracodawców z taką liczbą dniu urlopu jakie będą im przysługiwały na dzień 31.03.2021.
 3. Gwarancja otrzymania premii rocznej za rok 2020. Odpowiedź: Zarząd spółki ERICSSON nie podjął jeszcze decyzji o wypłaceniu nagród rocznych za 2020 rok. To czy takie nagrody będą wypłacone zależy od wyników finansowych. Jeżeli taka decyzja zapadnie, pracownicy przechodzący do nowych pracodawców otrzymają te nagrody na takich samych warunkach jak inni pracownicy.
 4. Umorzenie pożyczek zaciągniętych w ZFŚS wymagalnych w dniu 31 października 2020 r. Odpowiedź: Pożyczki zaciągane z ZFŚS nie będą umorzone, zostaną przeniesione do nowego pracodawcy, lub będzie je można spłacać w ratach na takich warunkach na jakich zostały zawarte w umowach.
 5. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Odpowiedź: Właściciele deklarują że wszyscy pracownicy przechodzący na podstawie Art. 23' pozostaną na umowach o pracę. Nie będą zmuszani do przechodzenia na kontrakty B2B
 6. Gwarancje utrzymania zatrudnienia na cały okres obowiązywania umowy serwisowej. Odpowiedź: Na tą chwilę nie ma żadnych gwarancji zatrudnienia poza kodeksowymi. Nowi pracodawcy deklarują, że nie mają zamiaru zwalniać pracowników. Ten punkt będzie przedmiotem dalszych rozmów.
 7. Likwidacja dysproporcji w wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach. Odpowiedź: Według przedstawicieli spółki Ericsson, nie ma znaczących różnic w wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach. Te które występują są podyktowane racjonalnymi podstawami jak np. stażem pracy, wynikami w pracy, dodatkowymi umiejętnościami, kursami etc. Jeżeli macie wiedzę, że jest inaczej, są możliwości które pozwalają na zgodne z prawem działania, które możemy podjąć teraz, lub już po przejściu do nowych pracodawców.
 8. Podwyżka wynagrodzeń zasadniczych do średnich wynagrodzeń specjalistów w telekomunikacji. Odpowiedź: W opinii przedstawicieli spółki Ericsson stawki pracowników realizujących kontrakt z UPC są stawkami rynkowymi. Wiemy że na temat podwyżki wynagrodzeń były prowadzone rozmowy ze stroną związkową, które miały być finalizowane po ewentualnym przedłużeniu kontraktu, co jak wiemy – nie nastąpi. Tu podobnie jak w poprzednim punkcie temat możemy podjąć już z nowymi pracodawcami.
 9. Utrzymanie/utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odpowiedź: Na tą chwile w spółkach Taurus i Netinser nie ma Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Właściciele obu spółek dopuszczają utworzenie takich funduszy w swoich spółkach. Będziemy o tym przypominali podczas kolejnych rozmów z pracodawcami.
 10. Przeniesienie i kontynuacja Pracowniczych Planów Kapitałowych. Odpowiedź: Netinser nie ma obecnie wybranych podmiotów do obsługi Pracowniczych Programów Kapitałowych i wiedza na ich temat jest niewielka. W tym obszarze nie ma zagrożenia nie utworzenia, nie wybrania takich podmiotów, ponieważ ustawodawca nakłada na pracodawców taki obowiązek, więc na dzień 1 kwietnia 2021 te podmioty powinny być już wybrane.
 11. Utrzymanie/utworzenie pakietów socjalnych (opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, pakietów MultiSport itp.) Odpowiedź: Obie spółki przejmujące pracowników deklarują utrzymanie, bądź wprowadzenie pakietów socjalnych, w tym szczególnie opieki medycznej. Nie mamy na tym etapie więcej informacji którymi w tym obszarze moglibyśmy się z Wami podzielić.
 • Czy Netinser sp.z o.o. sp. k., oraz Grupa Taurus sp. z o.o. sp. k. zagwarantują prawidłowe działanie na obszarze ich działalności związków zawodowych?
Odpowiedź: Przedstawiciele obu spółek zadeklarowali, że w ich spółkach będą mogły funkcjonować związki zawodowe. Tak naprawdę, to zależy wyłącznie od Nas, wiemy co mamy robić, żeby organizacje związkowe mogły działać w nowych strukturach.
 • Czy Netinser sp. z o.o. sp. k. oraz Grupa Taurus sp. z o.o. sp. k. w przypadku zawarcia z pracownikiem umowy B2B zagwarantują w ramach tej umowy oczekiwania pracowników w kwestii wynagrodzenia oraz pakietów socjalnych?
Odpowiedź: Kwestie wynagrodzeń i zabezpieczeń socjalnych w przypadku kontraktów B2B będą przedmiotem negocjacji stron umowy biznesowej, jeżeli znajdą się chętni na podjęcia współpracy w takim modelu biznesowym.

Aktualnie czekamy na potwierdzenie na piśmie ustaleń z naszego spotkania. Kiedy to nastąpi, będziemy zabiegali o ustalenie kalendarza i agendy dalszych rozmów.
 
Z pozdrowieniami Komisja OM NSZZ Solidarność UPC - ERICSSON

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www