Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Informacja dla Kolegów pracujących w spółkach PHOBOS i NIS

Koledzy,


Wiecie wszyscy, że po Waszym przejściu ze spółki ERICSSON do nowych pracodawców, na podstawie Ustawy o Związkach Zawodowych i uchwały podjętej przez Komisję OM NSZZ Solidarność UPC - Ericsson, firmy Waszych pracodawców zostały objęte działalnością prowadzaną przez naszą organizację zakładową. Niestety mimo zapewnień, które usłyszeliśmy podczas rozmów prowadzonych przed Waszym przejściem, a które deklarowali właściciele wyżej wymienionych spółek, nasza działalność była praktycznie nie możliwa.

Na wysyłane prośby i zapytania nie otrzymywaliśmy odpowiedzi, mówiąc wprost, byliśmy ignorowani, a nawet dotarły do nas informacje, jakoby nasza działalność została zawieszona.

Z informacji które od Was spływały, wiedzieliśmy że rośnie lista spraw, które wymagają rozmów z pracodawcami w celu ich wyjaśnienia i naprawienia, niestety z braku chęci podjęcia dialogu z nami, nie byliśmy w stanie tych problemów rozwiązać.

Mając powyższe na względzie podjęliśmy decyzję, by wszystkie te kwestie których nie możemy rozwiązać w ramach dialogu z pracodawcami, a które wynikają z przestrzegania prawa pracy i zasad BHP pomogła nam rozwiązać Państwo Inspekcja Pracy.

W dniu 1 wrześnie 2021 r. zgłosiliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenie kontroli w obu spółkach, który zawierał wszystkie sygnały, o których nas informowaliście. Kontrole zakończyły się w drugiej połowie października.

Inspektorzy PIP w przekazanych nam protokołach pokontrolnych potwierdzili praktycznie wszystkie zgłoszone nieprawidłowości, a w jednej z firm Inspektor PIP nałożył kary na osoby winne zaniedbań. Oprócz całej listy zaleceń pokontrolnych, obie spółki zostały zobligowane do podjęcie dialogu z organizacją związkową, która Was reprezentuje.

Te kontrole przyniosły efekt, którego się spodziewaliśmy, ponieważ to co wydawało się nie możliwe, udało się zrealizować bez użycia opcji „atomowej”, czyli zgłoszenia do Prokuratury skargi na uniemożliwianie bądź utrudnianie działalności związkowej, a było naprawdę blisko. Gdyby nie pojawiła się inicjatywa ze strony właścicieli firm, byliśmy gotowi to zrobić, wiedząc że to my w tej sytuacji stoimy po stronie prawa, a każdy kto utrudnia nam realizację naszych praw musi brać pod uwagę to, że grozi mu kara grzywny a w szczególnych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności.

Przepisy ustawy o związkach zawodowych określają konsekwencje karne: grzywny albo pozbawienia wolności, wobec tego, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej,
2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,
3) dyskryminuje pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej, 
4) nie dopełnia obowiązków współdziałania z organizacjami związkowymi w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 261 ustawy nie pobiera pomimo pisemnego wniosku zakładowej organizacji związkowej i pisemnej zgody pracownika, składki związkowej w zadeklarowanej wysokości (art. 331 ustawy).  nie ponosi kosztów zwolnienia od pracy pracownika, członka międzyzakładowej organizacji związkowej, realizowanego na podstawie ar. 31 ust. 1 i 2 ustawy (art. 341 ustawy).

Sformułowana w tym przepisie odpowiedzialność dotyczy nie tylko osób reprezentujących pracodawcę, ale każdego, kto dopuści się działań określonych w art. 35 ust. 1 ustawy.

Mogą to być, niezależnie od pracodawcy, osoby go reprezentujące, przedstawiciele innych organizacji, także związkowych, różne osoby pełniące jakiekolwiek funkcje w zakładzie pracy, ale także poza nim, jak np. przedstawiciele organów samorządowych czy państwowych, organy państwowe i samorządowe. Przestępstwa określone w art. 35 ustawy mają charakter umyślny (Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz [w:] Prawo pracy, Salwa Zbigniew).

Tego uniknęliśmy tak naprawdę w przysłowiowej „ostatniej chwili”…

Dziś możemy Was poinformować o tym, że dialog został rozpoczęty zarówno z Grupą PHOBOS, jak i Spółką NIS. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się na zaproszenia pana Tomasza Klima, Prezesa Grupy PHOBOS odbyło się w listopadzie w siedzibie firmy. Z naszej strony brali w nim udział czterej przedstawiciele Komisji OM NSZZ Solidarność, w tym nasz Przewodniczący – Mirek Rajmann, Sekretarz – Piotrek Kosmalski, Skarbnik – Przemek Rutkowski i członek Komisji – Krzysiek Fuks. Nie jesteśmy upoważnieni do tego by przedstawiać uczestników reprezentujących Grupę PHOBOS, więc możemy tylko poinformować, że było to pięć osób, które mają decydujące głosy i w wpływ jaki obrót mają sprawy w tej firmie. Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze i było okazją do wyjaśnienia wszystkich nagromadzonych od 1 kwietnia bolączek. Mamy wrażenie, że to może być nowe, dobre otwarcie, które przyniesie obopólne korzyści. Rozmawialiśmy między innymi o realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z zaleceń PIP, uzgodniliśmy zasady komunikacji i realizacji spraw, na które krótko mówiąc, jesteśmy skazani – musimy współpracować!!! Aktualnie jesteśmy na etapie konsultacji dokumentów wewnątrzzakładowych i mamy wrażenie, że zmierza to w dobrym kierunku. Na ocenę i ogłoszenie sukcesu jest chyba jeszcze za wcześnie, ale wierzymy że jest szansa na dobrą współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów. Kiedy ludzie rozmawiają ze sobą, rośnie szansa na to, że się dogadają.

Drugie spotkanie z przedstawicielami spółki NIS, umówione na poniedziałek 20.12.2021r., odbyło się wcześniej, bo już w piątek 17 grudnia 2021. Spotkaliśmy się w Bydgoszczy, a zmiana terminu spowodowała że reprezentacja strony związkowej nie mogła być liczniejsza. W tym spotkaniu stronę związkową mógł reprezentować tylko nasz Przewodniczący, Mirek Rajmann. Nie chcieliśmy odwlekać terminu spotkania, bo to przecież my zabiegaliśmy o nie od 1 kwietnia, kiedy trafiliście do tej spółki, więc odmowa mogłaby być źle zrozumiana.

To spotkanie było dla nas ważne, ponieważ otworzyły się drzwi, które do tej pory były dla nas zamknięte. Wymieniliśmy kontakty - adresy e-mail, numery telefonów, ustaliliśmy sposób wymiany informacji i oficjalnej komunikacji. Ustaliliśmy listę spraw, które wymagają naszej szybkiej współpracy, jak na przykład zaakceptowanie regulaminu ZFŚS, który musi zostać zatwierdzony w styczniu 2022 roku. Lista najpilniejszych spraw jest krótka, ale może teraz nie będziemy tego rozwijali.

Chociaż trwało to długo, dziś możemy powiedzieć, że jest postęp, a kiedy ludzie rozmawiają ze sobą, jest duża szansa, że się dogadają.

Jeżeli interesuje Was jakie były wynik kontroli PIP w sprawach, które nam przekazaliście – zapraszamy do kontaktu – na naszą skrzynkę MOZ-ową, lub telefonicznie do Mirka (numer dostępny na stronie mozsolidarnosc.org.

Z pozdrowieniem i naszymi najlepszym życzeniami na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
 
Komisja OM NSZZ Solidarność
 

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www