Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Dotyczy pracowników spółki NIS

Koledzy,


Wszyscy już zapewne wiecie, że w dniu 7 lipca 2023 roku, do zarządu naszej organizacji związkowej wpłynęła ze spółki NIS sp. z o.o. spółka komandytowa informacja o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce NIS. W związku z tą decyzję w dniu 13 lipca 2023 roku odbyło się spotkanie zarządów OM NSZZ Solidarność UPC – ERICSSON i NIS sp. z o.o. spółka komandytowa, podczas której zostaliśmy zapoznani z planowanymi w tym zakresie kolejnymi krokami. Pracodawca poinformował stronę związkową między innymi o liczbie pracowników, których obejmą zwolnienia grupowe, była mowa o 50 osobach, oraz o terminach wręczania wypowiedzeń, co miało się odbywać w okresie od 28.07 do 31.08.2023r., co jak wszyscy wiemy jeszcze nie jest realizowane. Pracodawca zapewnił też, że do pracowników spółki będzie skierowana informacja o planach pracodawcy. Z informacji, które do nas docierają, do tej pory ze strony pracodawcy takiej komunikacji jeszcze nie było.

Po spotkaniu i informacjach jakie uzyskaliśmy, w trosce o dobro pracowników objętych zwolnieniem grupowym, zwróciliśmy się do Zarządu spółki NIS z prośbą o udzielenie informacji o kondycji finansowej spółki, w tym co dla Was najważniejsze to:
  1. Potwierdzenie zabezpieczenie środków na wypłaty uposażenia i wypłatę odpraw po wygaśnięciu umów pracowników
  2. Wskaźniki finansowe istotne dla monitorowania sytuacji ekonomicznofinansowej spółki (Financial Key Performance Indicators)
  3. Informacje czy na dzień udzielenia odpowiedzi na wniosek spółka jest wypłacalna
W odpowiedzi, którą uzyskaliśmy w dniu 26.07.2023 roku, przedstawiciele spółki NIS zapewnili nas, że spółka jest wypłacalna, co znaczy, że wypłata uposażeń w okresie wypowiedzenia i ustawowych odpraw dla pracowników zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracownika nie są zagrożone.

W dniu 1 sierpnia, w godzinach popołudniowych wpłynęła do nas kolejna informacja, tym razem dotycząca uchwały udziałowców spółki NIS sp. z o.o. spółka komandytowa o rozwiązaniu spółki. Wraz z tą informacją przesłano nam zaktualizowaną informację o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, tym razem jest już mowa o zwolnieniu wszystkich pracowników likwidowanej spółki. Otrzymaliśmy też draft pisma porozumienia w sprawie zwolnień grupowych. Porozumienie to jest niezbędne do uruchomienia procesu zwolnień grupowych i co do zasady jest sporządzone poprawnie.

Przedstawiciele likwidatora spółki podczas spotkania w dniu 9 sierpnia poinformowali nas, że w okresie wypowiedzenia pracownicy będą mieli zapewnioną pracę i co jest w takich przypadkach raczej oczywiste, w okresie wypowiedzenia będą wykorzystywali zaległe urlopy.

Do treści zaproponowanego porozumienia my jako strona reprezentująca pracowników dodaliśmy trzy punkty, które naszym zdaniem pracodawca może i powinien spełnić. Poniżej nasze dodane do porozumienia punkty:
  • Każdy z pracowników, zwolnionych w ramach zwolnień grupowych poza odprawą wskazaną w ust 1. otrzyma dodatkowo odprawę w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia, niezależnie od stażu pracy, płatną w terminie wypłaty odprawy wskazanej w ust. 1
  • Pracodawca zobowiązuje się do wypłaty Pracownikom zwolnionym w ramach zwolnień grupowych do uregulowania w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy wszelkich zaległych należności wynikających ze stosunku pracy, a powstałych w trakcie wykonywania pracy u Pracodawcy oraz do każdorazowego przedstawienia sposobu wyliczenia należności, ze wskazaniem podstawy i wysokości należnych świadczeń.
  • Pracodawca zobowiązuje się do wyrażenia zgody na cofnięcie wypowiedzenia dla pracowników, którzy w terminie od 1 lipca 2023 r. do dnia podpisania Porozumienia, złożyli pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę oraz do uwzględnienia tychże pracowników w ramach świadczeń przysługujących pracownikom z niniejszego Porozumienia. Lista pracowników, którzy złożyli oświadczenie woli o cofnięciu wypowiedzenia umowy o pracę stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia.
Czekamy na odpowiedź likwidatorów spółki na naszą propozycję. Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z członkami zarządu naszej organizacji będącymi pracownikami NIS i ze Społecznymi Inspektorami Pracy działającymi w likwidowanej spółce.
 
Ze związkowym pozdrowieniem, Zarząd MOZ / razem w PLAY.
 

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www