Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Do pracowników w UPC Polska.

Koleżanki i Koledzy pracujący w UPC Polska!

Pragniemy poinformować Was o istotnych działaniach naszego Związku, o których zapewne nie wszyscy z Was wiedzą, a które dotyczą tematów jakie podjęliśmy w dialogu z pracodawcą.
Głównym z nich były odprawy dla pracowników, którzy zostają pozbawieni pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W tym przypadku zależało nam na uzyskaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, którzy mogą być objęci zwolnieniami grupowymi, lub dla takich których w ramach „optymalizacji” likwidowane są stanowiska pracy.
Ten punkt został również ujęty jako jeden z kilku w sporze zbiorowym, który na dzień dzisiejszy ma status zawieszony.

Powyższy problem był podjęty w ramach toczącego się dialogu z pracodawcą także w bieżącym roku, jako jeden z pięciu, wymagających rozwiązania w możliwie najkrótszym czasie.
Poniżej przedstawiamy tematy, które zostały podjęte w piśmie
SKAN PISMA DO UPC do Zarządu z dnia 6 marca bieżącego roku: 
  1. Odszkodowania / odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika.
  2. Odprawy emerytalne oraz pakiety pracownicze dla osób odchodzących na emeryturę.
  3. Wprowadzenie siatki płacy mającej na celu zapewnienie równego traktowania pracowników w zatrudnianiu (wynagradzaniu)
  4. Przywrócenie, stosowanych kilka lat temu w UPC Polska, nagród jubileuszowych dla pracowników z wieloletnim stażem pracy.
  5. Pakiet pracowniczy dla pracowników przekazanych w latach 2015-2017 do firmy Ericsson.
Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: #UPC - Spotkanie komisji MOZS z przedstawicielem UPC PL
Dialog, który prowadzimy z przedstawicielami pracodawcy nie zawsze jest dla nas satysfakcjonujący, jednakże nie możemy odmówić dobrej woli ze strony Zarządu w kwestii rozwiązywania podejmowanych przez MKZ NSZZ „Solidarność” tematów. Najważniejsze, że jest dobra wola z obu stron i dialog się toczy, a zasady współdziałania mamy nadzieję dopracujemy podczas kolejnych spotkań.

Na potwierdzenie powyższego, chcemy podzielić się z Wami dobrymi informacjami.

Pierwszy punkt z wymienionych wyżej możemy uznać za rozwiązany. Otrzymaliśmy informację, że Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania dodatkowych odszkodowań dla pracowników, z którymi UPC Polska rozwiąże stosunek pracy z przyczyn niezależnych od pracownika. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie ta informacja zostanie przekazana w komunikacji do pracowników.

Trwają też prace nad drugim z tematów zaplanowanych na ten rok, a mianowicie odpraw dla pracowników odchodzących na emerytury wraz z pakietem pożegnalnym, którego założenia zostały nam już wstępnie przedstawione podczas spotkania z przedstawicielami Zarządu.

Wszyscy zapewne już wiecie, że w UPC Polska trwa proces wartościowania pracy, chociażby z wiadomości, które zostały wysłane do pracowników z informacją, o tym jaki level i grade przewidziany jest dla waszego stanowiska.

Wiemy też, że został przeprowadzony przegląd wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w UPC Polska. Są to dane niezbędne do stworzenia siatki płac, na czym nam bardzo zależy. Wprowadzenie przejrzystych i transparentnych zasad ustalania wysokości wynagrodzenie i likwidacja dysproporcji w wynagrodzeniach, to aktualnie najważniejszy dla nas temat do rozwiązania.

Znamy też decyzje Zarządu w sprawie zmian w treści „Zasad korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez UPC Polska Sp. z o.o. na rzecz m.in. jej pracowników, byłych pracowników oraz podwykonawców”.
Na ile ta oferta jest atrakcyjna dla byłych pracowników zostawiamy indywidualnej ocenie, natomiast zmianę dla pracowników uważamy za korzystną chociażby ze względu na obniżenie ceny (urealnienie wartości) Unikalnego Pakietu, oraz poprawy parametrów usług.
 
Pozdrawiamy,
Komisja MOZ Solidarność przy UPC Polska.

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www