Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zmiana kalendarza wyborów SIP w spółce NIS

Koledzy,

Kilka dni temu otrzymaliście na Wasze służbowe adresy e-mail informację o organizowanych wyborach Społecznych Inspektorów Pracy w spółce NIS. W tej wiadomości był kalendarze przeprowadzenia tych wyborów, który najprawdopodobniej z przyczyn od nas niezależnych ulegnie zmianie. W czwartek 24 lutego poinformujemy Was o ewentualnych zmianach.

Nasza Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność UPC – ERICSSON, która nieprzerwanie reprezentuje i chroni naszych związkowców, dąży do przeprowadzenia wyborów Społecznych Inspektorów Pracy u Waszego pracodawcy. Zaproponowaliśmy pracodawcy najbezpieczniejszą w obecnych czasach i najtańszą formę przeprowadzenia tych wyborów – wybory poprzez głosowanie on-line, przy użyciu urny elektronicznej, którą udostępnia nam Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

Aby zrealizować te wybory, niezbędne jest przekazanie do administratora urządzenia (e-urna) adresów e-mail wszystkich pracowników uprawnionych do oddania głosu w tych wyborach. Ustawa o Związkach Zawodowych (Art. 28) i ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy daje uprawnienia organizacji związkowej do uzyskania od pracodawcy imiennej listy uprawnionych do głosowania. Uprawnionymi do głosowania w tych wyborach są wszyscy zatrudnieni w zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę. Chodzi o to, by w głosowaniu brały udział wyłącznie osoby uprawnione. Kością niezgody okazało się być wykorzystanie Waszych służbowych adresów e-mail do celów związanych z przeprowadzeniem wyborów Społecznych Inspektorów Pracy. Jest to dla nas o tyle niezrozumiałe, że podanie imiennej listy pracowników jest niepodważalne, ale już wykorzystanie służbowego adresu e-mail jest w opinii pracodawcy niemożliwe.

Dla pełnej jasności, służbowy adres e-mail to w Waszym przypadku:

imie.nazwisko@nis.pl

Pytamy więc pracodawcę, gdzie tu następuje naruszenie dyrektywy UE o ochronie danych osobowych?

Mimo przedstawionych podstaw prawnych – Art. 28. Ustawy o ZZ, w powiązaniu z dyrektywą UE o ochronie danych osobowych Art.6 ust.1 w punktach c-d-f, popartych opinią Prezesa UODO, Wasz pracodawca zgłosił zastrzeżenia i nie akceptuje możliwości użycia Waszych służbowych adresów e-mail do przeprowadzenia wyborów. Możemy użyć adresy e-mail osób, które wyraziły na to zgodę, ale listy tych którzy to zrobili do tej pory nie otrzymaliśmy. Jeżeli Zarząd NIS nie zmieni stanowiska, bardzo możliwe jest to, że Komisja Wyborcza odwiedzi Was w miejscach pracy z tradycyjna urną wyborczą. Być może to i lepiej dla nas, bo będziemy mieli okazję poznać się bliżej, wymienić kontakty i nawiązać relacje, które w przyszłości zaowocują korzystnymi dla Was rozwiązaniami.


Mogliście odnieść wrażenie że Związki Zawodowe o Was zapomniały, ale to nie jest prawda. Już 31 marca 2021 roku, przesłaliśmy Waszemu pracodawcy informację o objęciu działalnością związkową spółki NIS.

Przez blisko osiem miesięcy byliśmy ignorowani i na żadne z naszych pism i pytań kierowanych do NIS nie otrzymywaliśmy odpowiedzi, aż do tego miesiąca. W tak zwanym „międzyczasie” docierały do nas informacje, że obietnice i deklaracje składane przedstawicielom MOZ Solidarność przez właściciela spółki NIS w listopadzie i grudniu 2020 roku podczas spotkań poprzedzających zmianę Waszego pracodawcy nie są dotrzymywane.

Odpowiedź na jedno z pierwszych pytań kierowanych do NIS otrzymaliśmy po dziewięciu miesiącach. Mamy podstawy do tego by sądzić, że stało się to po naszych wcześniejszych działaniach, w tym zgłoszeniu wniosku o przeprowadzenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w spółce NIS, która w swoim protokole pokontrolnym potwierdziła przekazane przez nas naruszenia praw pracowniczych wynikających z KP. W trakcie pierwszego spotkania naszego Przewodniczącego z reprezentantem spółki NIS nie kryliśmy zamiaru zgłoszenia do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia czynów zabronionych przez osoby decyzyjne w spółce NIS, polegające na utrudnianiu działalności związkowej, wyprowadzone wprost z ustawy o związkach zawodowych.

Kika dni temu odbyło się spotkanie w szerokim gronie, w którym uczestniczyli - po stronie OM NSZZ Solidarność wszyscy członkowie Komisji Międzyzakładowej, a spółkę NIS reprezentował właściciel i Prezes w jednej osobie w towarzystwie najważniejszych osób w spółce. Spotkanie miało być przełomem i miało stanowić otwarcie dialogu między pracodawcą, a strona społeczną.

Niestety mimo deklaracji chęci rozwiązywania spraw pracowniczych na drodze dialogu, już w pierwszej sprawie wymagającej szybkiego i bezpiecznego rozwiązania, NIS. SP. Z O.O. S.K. odmawia nam udostępnienia Waszych służbowych adresów e-mail wyłączenie do celów związanych z tymi wyborami.

Jest kilka spraw do uregulowania w naszych relacjach ze spółką NIS, jak chociażby funkcjonowanie ZFŚS, rozliczanie dodatków urlopowych, rejestr czasu pracy (w kontekście rozliczania nadgodzin)…sami wiecie najlepiej…

Liczmy na Wasze wsparcie i informacje od Was, co powinniśmy podjąć w rozmowach z Waszym pracodawcą.

Piszcie do nas, dzwońcie – jesteśmy dla Was.

Informujcie kolegów niezrzeszonych w Związkach Zawodowych by odwiedzili naszą stronę – mozsolidarnosc.org

 
Pozdrawiamy,
Zarząd OM NSZZ Solidarność UPC – ERICSSON

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www