Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Oświadczenie.

Koleżanki i Koledzy

Ostatnie dni upływają na wyjątkowej aktywności pracodawcy w komunikacji z pracownikami. Szkoda, że ma ona charakter monologu. Z przykrością stwierdzamy, że organizacja związkowa nie ma możliwości kontaktowania się z pracownikami w sposób jaki robi to pracodawca. Taki stan rzeczy wpisuje się w szereg działań, które podjął pracodawca. Czy kodeks etyczny w naszej firmie jeszcze obowiązuje? Chyba już nie.

Odnosząc się do stanowisk pracodawcy:

1. Oświadczamy, że proces mediacji o którym mowa w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych definitywnie został zakończony. Informujemy Was, że na koniec spotkania mediacyjnego na wniosek naszego pełnomocnika o wpisanie do protokołu kończącego mediacje informacji o odmowie jego podpisania przez pracodawcę pełnomocnik pracodawcy oświadczył, że niezwłocznie po spotkaniu podpisze protokół i prześle go pocztą. To co pracodawca zrobił i robi wiecie z informacji przekazywanych bezpośrednio przez pracodawcę.

2. Oświadczamy, że głosowanie strajkowe prowadzone jest według reguł ustalonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z zachowaniem należytej staranności, pomimo tego, że pracodawca naruszając przepisy wymienionej ustawy utrudnił nam przeprowadzenie głosowania odmawiając nam przekazania listy pracowników.
Mając na uwadze powyższe oświadczenie prosimy wszystkich pracowników, którzy będą wiedzieli o naruszeniu regulaminu głosowania strajkowego lub innych naruszeń ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych o niezwłoczne zgłoszeniu tego faktu do organów ścigania.

Rekomendujemy również wszystkim osobom, które w sposób umyślny bądź nie umyślny naruszyły regulamin głosowania żeby same zgłosiły ten fakt organom ścigania.

3. Oświadczamy, że w sytuacji opowiedzenia się większości pracowników za strajkiem oraz braku porozumienia z pracodawcą w zakresie żądań stanowiących przedmiot sporu zbiorowego, strajk zostanie ogłoszony za 5-dniowym uprzedzeniem.

4. Oświadczamy, że pozostajemy w gotowości do zawarcia porozumienia w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia.

 

Ze związkowym pozdrowieniem

Elektroniczna legitymacja