Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Informacje z firmy Ericsson

logo_ericsson

Aktualne informacje z firmy Ericsson:

1. Związek Zawodowy przeciwko dyskryminacji płacowej:

  • W dniu 08.11.2017 doszło do kolejnego spotkania zarządu organizacji związkowej z przedstawicielami pracodawcy. Na spotkaniu przedstawiciele pracodawcy częściowo potwierdzili stawiany od pewnego czasu przez stronę społeczną zarzut dyskryminacji płacowej w obszarze Projektu UPC. Przedstawiciele pracodawcy zobowiązali się przedstawić sposoby rozwiązania tego problemu w terminie do 15.12.2017. Omawiano też kwestię siatki płac oraz możliwości jej upublicznienia, pracodawca poinformował, że nie widzi możliwości dostępu pracowników do takich danych.
  • Podczas tego samego spotkania omówiono sytuację finansową Projektu UPC. Przedstawiciele pracodawcy nie udzielili stronie społecznej satysfakcjonującej odpowiedzi w tym zakresie zasłaniając się stwierdzeniem, że dane finansowe są niejawne.
2. Związek Zawodowy broni korzystnych dla pracowników zapisów w Regulaminie ZFŚS:
  • W dniu 08.11.2017 odbyły się rozmowy przedstawicieli pracodawcy z reprezentacją związkową w kwestii uzgodnienia zmian w Regulaminie ZFŚS. Pracodawca zaproponował szereg zmian w regulaminie. W trakcie dyskusji nad proponowanymi zmianami strona związkowa przychyliła się do większości z nich. Zdecydowany nasz sprzeciw wzbudziły propozycje zlikwidowania w Regulaminie zapisów odnoszących się do kwestii dopłat do wczasów oraz dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży. Strona związkowa nie wyraziła zgody na likwidację tych zapisów regulaminu, a jednocześnie zaproponowała rozwiązania kompromisowe. Pracodawca obecnie analizuje nasze propozycje w tym temacie.
3. Społeczna Inspekcja Pracy na straży przestrzegania Kodeksu Pracy:
  • Opierając się na licznych skargach pracowników w temacie pełnienia dyżurów pracowniczych w Projektach Netia i UPC, Społeczna Inspekcja Pracy kierowana przez Organizację Związkową podjęła interwencję w tej sprawie. Przeprowadzona przez SIP na przełomie kwietnia i maja 2017 roku kontrola potwierdziła naruszenie zapisów Kodeksu Pracy odnoszących się do pełnienia dyżurów pracowniczych i potwierdziła zasadność zgłaszanych skarg. Na mocy ustawowych uprawnień, w jakie została wyposażona Społeczna Inspekcja Pracy pracodawca został powiadomiony o wynikach kontroli jak również został zobowiązany do wprowadzenia zmian w pełnieniu dyżurów pracowniczych. Pomimo wielokrotnych naszych interwencji sytuacja nie uległa zmianie. W związku z tym Społeczna Inspekcja Pracy powiadomiła o zauważonych nieprawidłowościach Państwową Inspekcję Pracy. Obecnie trwa w naszej firmie kontrola PIP odnosząca się do zauważonych przez nas nieprawidłowości, o jej wynikach poinformujemy wszystkich zainteresowanych.

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www